Bestyrelsesmøder
Foreningens logo 
 
Naturskolen i Hudevad stiller lokaler til rådighed, når vi holder møder. 
 
 
Dokumenter
 
Rytterlauget
 
Tarup-Davinde Rytterlaug blev stiftet i 2015 af nogle lokale ryttere, der gerne ville forbedre ridemulighederne i området. I tæt samarbejde med Tarup-Davinde I/S har vi rejst ca. 2 millioner kroner i fondsmidler til forbedring og etablering af 14 km ridestier og TREC & Terrænbane.
 
Visioner
Vi arbejder på at skabe et aktivt og attraktivt natur- og friluftsområde med mulighed for gode naturoplevelser for både hest, rytter og andre brugere af Tarup-Davinde området.

Vi udvikler ridefaciliteter, der giver mulighed for større og længerevarende oplevelser og flere udfordringer for hest og rytter samt fælles oplevelser til glæde for alle typer af hestefolk.

Vi tilbyder arrangementer for Rytterlaugets medlemmer og arbejder på tiltag, der opfordrer til god opførsel, hensyntagen og respekt for andre brugere af naturområderne.
 
 
Kirsten Muus (t.h.) og Pernille Albertus (t.v.) sidder fordybet i arbejdet med at planlægge stiforløb. Foto: Anne Stougaard.
Bestyrelsen
 
Bestyrelsen er pt ved at konstituere sig. I 2023 var det:
Formand: Pernille Albertus
Næstformand: Bent Albrechtsen
Kasserer: Dianne Solvang
Sekretær: Stella Barmose Jakobsen
Suppleanter: Tina Lund og Anne S. Andersen
Medlem: Peter Worm
Revisor: Andy Peder Barmose Jakobsen
 
Har du lyst til at være med?
Det er hyggeligt, socialt og lærerigt at deltage i bestyrelsesarbejdet. Og dejligt at gøre noget, der giver andre ryttere gode oplevelser. Kontakt os, hvis du vil høre mere!
Kontakt
 
 
 
Tarup-Davinde Rytterlaug.  | tdrytterlaug@gmail.com