Bestyrelsesmøder
Foreningens logo 
 
Naturskolen i Hudevad stiller lokaler til rådighed, når vi holder møder. 
 
Møder i bestyrelsen
Kommende møder annonceres her.
 
Dokumenter:
 
 
 
 
 
Rytterlauget
 
Tarup-Davinde Rytterlaug blev stiftet i 2015 af nogle lokale ryttere, der gerne ville forbedre ridemulighederne i området. I tæt samarbejde med Tarup-Davinde I/S fik vi rejst ca. 1 million kr. i fondsmidler til forbedring og etablering af 14 km ridestier. De blev indviet i oktober 2016. En arbejdsgruppe i foreningen har i 2018 endvidere sikret midler til etablering af en Trec- og terrænbane i løbet af 2019.
 
Visioner
Vi vil arbejde på at skabe et aktivt og attraktivt natur- og friluftsområde med mulighed for gode naturoplevelser for både hest, rytter og andre brugere af Tarup-Davinde området.

Vi vil udvikle ridefaciliteter, der giver mulighed for større og længerevarende oplevelser og flere udfordringer for hest og rytter samt fælles oplevelser til glæde for alle typer af hestefolk.
Vi vil stimulere hesteturisme bl.a. ved at arbejde på at udvikle overnatningsmuligheder i området og ved at arbejde på at sammenbinde det eksisterende stinet i Tarup-Davinde med de øvrige ridestier på Fyn.

Vi vil tilbyde arrangementer for Rytterlaugets medlemmer og arbejde på tiltag, der opfordrer til god opførsel, hensyntagen og respekt for andre brugere af naturområderne.
 
 
Kirsten Muus (t.h.) og Pernille Albertus (t.v.) sidder fordybet i arbejdet med at planlægge stiforløb. Foto: Anne Stougaard.
Bestyrelsen
 
Formand: Anne Stougaard
Næstformand: Bent Albrechtsen
Kasserer: Maria Bulatovic
Sekretær: Pernille Albertus
Suppleant: Dianne Solvang
Suppleant: Thara Due
Medlem: Peter Worm
Medlem: Stella Christensen
Medlem: Ulla Bjørndal Møller
Revisor: Dianne Solvang
 
Har du lyst til at være med?
Det er hyggeligt, socialt og lærerigt at deltage i bestyrelsesarbejdet. Og det pynter tilmed på CV'et! Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du er interesseret. 
Kontakt
 
 
 
Tarup-Davinde Rytterlaug.  | tdrytterlaug@gmail.com